Laki romutuspalkkiosta

Romutuspalkkio perustuu lakiin

Romutuspalkkion tavoitteena on edistää autokannan uudistumista ja samalla vähentää liikenteestä
aiheutuvia päästöjä sekä parantaa liikenneturvallisuutta. Romutuspalkkiolla arvioidaan
olevan myönteisiä vaikutuksia viralliseen kierrätykseen palautuvien autojen määrään.
Romutuspalkkioon sisältyvä 1 000 tai 2 000 euron valtionavustus toteutetaan ostettavan auton kaupanhinnan
alennuksena. 

Väliaikaista romutuspalkkiota koskeva laki hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa 2017 ja se astuu voimaan vuoden 2018 alussa. Koska romutuspalkkiokampanja perustuu lakiin, romutuspalkkiolle asetetaan melko tarkkoja ehtoja, jotka liittyvät vanhan auton ikään, liikennekäytössäoloon ja omistukseen sekä uuden auton päästöihin tai käyttövoimaan.

Laki romutuspalkkiosta ja hankintatuesta