Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vad innebär skrotningspremie?

En bilköpare får 1 500 eller 2 500 euro rabatt då en ny personbil köps om en minst tio år gammal personbil som varit i trafik samtidigt återvinns.

Skrotningsstöd på 1 500 euro beviljas (statens andel 1 000 euro och bilbranschens andel 500 euro) för att skaffa en ny bil, som har koldioxidutsläpp på högst 110 g/km.

För nya laddningsbara hybrider, bilar som drivs helt på el eller för bilar, som drivs antingen helt eller delvis på en blandning med hög etanolhalt, metan (jord- eller biogas), sätts ingen utsläppsgräns och skrotningsstöd på 2 500 euro beviljas (statens andel 2 000 euro och bilbranschens andel 500 euro).

Vi har samlat hit de vanligaste frågorna om skrotningspremie:

Allmänt om skrotningspremie
En ny bil
Bilen som skrotas
Att skrota en bil