Allmänt om skrotningspremie

Allmänt om skrotningspremie

Hur länge gäller kampanjen skrotningspremie?

Skrotningspremien är i kraft 1.1.–31.12.2018 eller så länge det finns pengar som staten öronmärkt för kampanjen. Ett beställnings- eller köpavtal på en ny bil ska tecknas 1.1.–31.8.2018. Även den gamla bilen ska skrotas 1.1.–31.8, dock senast samma dag som den nya bilen inlöses. Premiemedel utdelas i den ordning som beställnings- och köpavtal tecknas. Skrotningspremie kan fås till en bil som registreras första gången år 2018.

Kan ett företag eller ett samfund få skrotningspremie?

Nej. Skrotningspremie kan beviljas enbart privatpersoner.

Kan jag nyttja flera skrotningsintyg och få flera skrotningspremier då jag skaffar en ny bil?

Skrotningspremien binds i lagen till att skaffa en ny bil på så sätt att då en ny bil köps kan man få bara en skrotningspremie.

Kan man överlåta skrotningspremien till en annan person, till exempel en familjemedlem?

Skrotningspremien kan inte överlåtas till en annan person. Den nya bilen kan ha en annan person som ägare eller innehavare bara antingen ägaren eller innehavaren tar emot skrotningspremien.

Kan jag få skrotningspremie om bilen som skrotas har två ägare?

Ja det kan du. Det räcker att den som tar emot skrotningspremien är den skrotade bilens ena ägare.

Kan man få skrotningspremie, om en gammal bil lämnas i byte då en ny bil köps?

Ja, lagen har ingen begränsning angående bytesbilar.

Kan skrotningspremie fås för en bil i ett dödsbo?

Om ett dödsbo äger en bil som skrotas fylls inte kraven, eftersom stöd kan beviljas enbart då en fysisk person äger bilen som skrotas. En person som oavbrutet minst ett år innan skrotning varit innehavare till en bil som ett dödsbo ägt kan dock få skrotningspremie.