Att skrota en bil

Att skrota en bil

Var kan jag inlämna min bil att skrotas, så att jag säkert får skrotningsintyg?

Ett skrotningsintyg kan fås hos alla mottagnings- och ärendehanteringsställen som hör till nätverket Finlands bilåtervinning.  Man kan sköta bilens ändamålsenliga återvinning även via internet med nätbankskoder.  Ytterligare information om mottagningsställen finns på sidan om Finlands Bilåtervinnings mottagningsställen.

Kan någon annan än bilens ägare överlåta bilen till skrotning?

Ja, men hen ska ha fullmakt av ägaren. Skrotningsintyget ska skrivas i ägarens namn, inte på den som överlåter bilen till skrotning.

Bilen som skrotas är inte i körbart skick, hur transporterar jag bilen till mottagningsstället?

De flesta mottagningsställen ordnar vid behov transport utan kostnad.

Vilka dokument ska man ha med då en skrotbil inlämnas till ett mottagningsställe?

Skrotningsintyget ska skrivas i ägarens namn, inte på den som överlåter bilen. Enbart den som antecknats som ägare eller innehavare i fordonstrafikregistret kan få skrotningspremie. Det är bra att ha med sig bilens registerutdrag eller registreringsbevis (även överlåtelsedel), då bilen överlåts till skrotning. Enbart bilens ägare har rätt att skrota en bil. Därför ska den som överlåter bilen bevisa sin identitet. Om någon annan än den som äger bilen lämnar bilen till skrotning, ska hen ha bilägarens fullmakt.

Hur tas bilen ur registret?

Då skrotbilen har mottagits, får den som överlåter bilen ett skrotintyg, varvid bilen överförs till återvinningssystemet. Bilen avregistreras automatiskt och de årliga skatterna upphör då systemet sänder information till Trafiksäkerhetsverket Trafi. Även till försäkringsbolaget sänds information för avslutande av försäkringar. Bilens sista ägare behöver inte betala då en skrotbil tas ur register. Då den som överlåtit bilden har fått ett skrotningsintyg, har bilen överförts till återvinningssystemet, och kan inte återregistreras.

Kan en bil inlämnas för skrotning om bilens papper inte kan hittas?

Om det inte finns papper på en bil i registret, kontrollerar mottagningsstället uppgifterna hos Trafiksäkerhetsverket Trafi. Om skrotbilens ägare misstänker att dokumenten är bristfälliga, ta gärna kontakt med mottagningsstället för instruktioner.

Kan en bil som en gång skrotats återregistreras?

En bil som genom skrotning avregistrerats slutgiltigt kan inte återregistreras i fordonstrafikregistret.