Bilen som skrotasBilen som skrotas

Måste man ha ägt bilen som skrotas under en viss tid före skrotningen?

Ja. Den som tar emot skrotningspremien ska ha ägt bilen som skrotas minst ett år innan bilen skrotas. Det räcker, att den som tar emot skrotningspremien varit innehavare till bilen som skrotas minst ett år innan bilen skrotas, fastän denna inte skulle ha ägt bilen. Den som tar emot skrotningspremien ska vara ägare eller innehavare till den nya bilen som köps med premien.

Måste bilen som skrotas vara äldre än 10 år?

Personbilen som skrotas ska ha tagits i användning den 31 december 2007 eller tidigare.

Måste bilen som skrotas vara i trafik?

Bilen ska vara i trafik då den skrotas. Dessutom ska bilen ha varit i trafik en tid under år 2017 - lagen kräver att bilen varit i trafik minst en dag år 2017.

Ska bilen vara besiktad eller annars trafikduglig?

Bilen behöver inte vara trafikduglig eller besiktad, men bilen ska vara i trafik då den skrotas. Därtill ska bilen ha varit i trafik minst en dag under år 2017.

Jag är inte säker på om min gamla bil fyller kraven för skrotningspremie. Var kan jag kontrollera om den kan få skrotningspremie?

Skrotningspremiens villkor förutsätter bland annat att bilen som skrotas är i trafik och tidigare ägande. Om bilens ägare inte är säker på att den gamla bilen kan få skrotningspremie, kan detta kontrolleras då en bil skaffas i en affär som säljer nya bilar. Privatpersoner kan även kontrollera uppgifter hos Trafi.  Den egna bilens uppgifter, såsom om bilden meddelats i trafik, kan enklast kontrolleras i Trafis e-tjänst mina ärenden. En bil kan även sättas i trafik i samma tjänst. I Trafis chat (vardagar kl. 10–20) eller hos registreringens rådgivning, tfn 029 534 5100 (vardagar kl. 8–16.15) kan man kontrollera, när bilen varit i trafik eller avställd ur trafik.

Kan jag köra min gamla bil tills dagen då min nya bil överlåts?

Skrotningsintyget ska ha daterats senast den 31 augusti 2018. Även om den nya bilen överlåts till den som tar emot skrotningspremien i september, måste gamla bilen skrotas senast 31 augusti. När bilen har skrotats, kan man inte mera använda den.

Kan jag få skrotningspremie för en paketbil?

Nej, skrotningspremie kan får enbart för personbil. Både bilen som skrotas och den nya bilen som skaffas i stället ska vara personbilar.

Kan jag få skrotningspremie för en bil som registrerats på Åland?

Bilen som skrotas ska vara registrerad i fastlandets fordonstrafikregister och även den nya bilen ska registreras i fastlandets fordonstrafikregister. Således kan skrotningspremie inte användas för bilar som registreras på Åland och inte för bilar som säljs till Åland.

Kan premie fås även för bilar som registrerats utrikes och skrotas?

Skrotningspremie kan inte fås för en bil som registrerats utrikes och skrotas. En bil som registrerats utrikes kan inlämnas till återvinning på samma sätt som en bil som registrerats i hemlandet och för den fås ett skrotningsintyg på mottagningsstället.

Kan ett skrotningsintyg fås för en bil som inte har skyltar?

Om bilen tagits ur registret före år 2007, men inte skrotats, får man på normalt sätt ett skrotningsintyg, fastän bilen skulle sakna registerskyltar. Bilen kan dock inte få skrotningspremie, eftersom lagen förutsätter att bilen varit i trafik åtminstone en tid under år 2017.