Skrotningspremiekampanj

Skrotningspremiekampanj 2018

En skrotningspremiekampanj genomförs i Finland under tiden 1.1.–31.8.2018. Under kampanjen får konsumenten, efter att ha låtit skrota sin gamla personbil, en rabatt på 1 500 eller 2 500 euro i samband med köp av en ny bil. Skrotningspremie baserar sig på lag.

Skrotningspremien är 1 500 euro vid köp av en ny personbil vars koldioxidutsläpp är högst 110 g/km. För nya laddhybrider, rena elbilar eller bilar som drivs helt eller delvis med hög inblandning av etanol (flexifuel) eller natur- eller biogas ställs ingen utsläppsgräns och skrotningspremien är 2 500 euro.


 

Bilköparens checklista i samband med skrotningspremiekampanjen

  1. Bilen ska lämnas till en officiell mottagningspunkt, där bilens ägare får ett skrotningsintyg. Att skrota sin bil är avgiftsfritt i Finland. Information om var de officiella mottagningspunkterna är belägna ges på  www.autokierratys.fi och  på telefonnumret 0800 05044. De officiella mottagningspunkternas läge kan hittas på www.suomenautokierratys.fi eller genom att ringa telefonnumret 0800 05044.
  2. Den skrotade bilen och den nya bil som skaffas i stället ska båda vara personbilar. Den första registreringen av den skrotade bilen ska ha gjorts 2007 eller tidigare.
  3. Den personbil som ska skrotas ska ha varit i trafik åtminstone en del av året 2017 och bilen kan inte vara tillfälligt avställd vid skrotningstidpunkten.
  4. Skrotningsintyget och den nya bilens beställningsavtal ska vara daterade 1.1.–31.8.2018.
  5. Skrotningspremien kan utnyttjas endast en gång per skrotad bil och för köpet av en ny bil kan endast en skrotningspremie användas.
  6. Premien beviljas endast en privatperson som har ägt eller varit innehavare av det skrotade fordonet oavbrutet minst tolv månader före skrotningen.
  7. Skrotningspremien kan användas endast för att skaffa en bil vars koldioxidutsläpp är högst 110 g/km eller vars drivkraft antingen helt eller delvis är ett bränsle med hög inblandning av etanol (flexifuel), metan (natur- eller biogas) eller el (ren elbil eller laddhybrid)

Om du vill ha ytterligare information, du kan granska vanliga frågor om skrotningspremien.

Ytterligare information finns även på Trafis webbsida.


Skrotningspremie_logo